Zapisy: 666 776 987 lub email: nurtech@nurtech.pl

14.10.2020 Kurs pierwszej pomocy EFR

Wypadki chodzą po ludziach – niestety ta stara prawda nie jest ani trochę zabawna. Dlatego też ważne jest, żeby wiedzieć, jak na nie zareagować, jak się zachować, żeby pomóc poszkodowanemu, a może nawet ocalić mu życie… Wszystkich, nie tylko nurków zapraszamy na kurs Emergency First Response, który kompleksowo przygotowuje do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach, nie tylko nurkowych…

Ta wiedza i umiejętności mogą przydać się nie tylko na miejscu nurkowym, ale w zasadzie wszędzie – na ulicy, w pracy, w domu…

Termin Szkolenia

14 października 2020, 18:00 – 21:00 (część I)
21 paźdzernika 2020, 18:00 – 21:00 (część II)

Program szkolenia

Kompleksowe szkolenie poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej, w sytuacjach zagrażających życiu, jak również w tych, mniej poważnych, ale wymagających “zaopatrzenia” poszkodowanego. 

Kurs składa się z trzech modułów:

Sesje teoretyczne obejmują prawne i psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy, oraz procedury postępowania w sytuacjach utraty przytomności, zatrzymania akcji serca, zadławienia, wstrząsu, krwotoków i złamań (oraz innych urazów). Wszystkie zagadnienia obejmują udzielanie pierwszej pomocy dorosłym i dzieciom.

Ćwiczenia praktyczne zaznajamiają z praktycznym wdrażaniem poznanych procedur. Resuscytację krążeniowo-oddechową trenujemy na specjalistycznym fantomie i z użyciem automatycznego defibrylatora.

Warsztaty praktyczne pozwalają na przećwiczenie zdobytych umiejętności podczas realistycznych scenariuszy.

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym (test) i uzyskaniem certyfikatu EFR Primaty & Secondary Care*

Certyfikat ważny jest 2 lata. Po upływie tego terminu można go odnowić podczas szkolenia uzupełniającego.
* Certyfikat ten jest wymagany do udziału w szkoleniach Rescue Diver i Divemaster

Koszt szkolenia

450zł

Cena zawiera:
– sesje wykładowe
– ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantoma i treningowego AED
– warsztaty z wykorzystaniem fantoma i treningowego AED
– podręcznik
– certyfikat

Cena nie zawiera:
– wsparcia energetycznego w przerwach 😉

Informacje i zapisy

Jacek Nowicki
jacek@nurtech.pl
664 024 597

Piotrek Gliszczyński
piotrek@nurtech.pl
501 601 097