Zapisy: 666 776 987 lub email: nurtech@nurtech.pl

7.10.2020 Kurs Rescue Diver

Kurs Rescue Diver (nurek ratownik) to z pewnością najważniejszy krok w nurkowej edukacji. Podczas tego szkolenia nauczysz się jak skutecznie pomóc zmęczonemu lub zestresowanemu partnerowi, jak wspólnie rozwiązywać problemy w sytuacji awaryjnej, jak uratować partnera, który wpadł w panikę lub stracił przytomność… A przede wszystkim, jak zaplanować i zorganizować bezpieczne nurkowanie tak, żeby do minimum zmniejszyć ryzyko zdarzenia się tych wszystkich przykrości…

Początek najbliższego kursu: październik 2020

W życiu każdego nurka przychodzi taki moment, kiedy zaczyna się zastanawiać, czy i jak poradzi sobie, jeśli podczas nurkowania coś pójdzie nie tak, jak powinno, czy będzie w stanie pomóc sobie bądź partnerowi w sytuacji awaryjnej… Kurs Rescue Diver przygotowuje nurka do właściwego reagowania w sytuacjach stresowych i awaryjnych, zarządzania akcją ratunkową i przede wszystkim do planowania i organizowania bezpiecznych nurkowań, żeby zminimalizować ryzyko konieczności wykorzystania w praktyce umiejętności ratowniczych, poznanych w trakcie szkolenia.

Ukończenie kursu Rescue Diver otwiera drogę do dalszego rozwoju nurkowego – jest to warunek konieczny do przystąpienia do szkolenia na stopień Divemaster.

Kurs Rescue Diver ma na celu opanowanie poniższych umiejętności:

– autoratownictwo
– właściwa reakcja na stres (swój i partnera)
– pomoc spanikowanemu nurkowi
– techniki poszukiwań podwodnych
– wydobywanie na powierzchnię nieprzytomnego nurka
– holowanie nieprzytomnego nurka po powierzchni wody i wydobycie go na brzeg
– wykonywanie sztucznego oddychania podczas holowania
– udzielanie pierwszej pomocy
– korzystanie ze sprzętu ratunkowego
– zarządzanie akcją ratunkową
– planowanie i organizacja nurkowania
– rozpoznawanie zagrożeń i unikanie ich

Powyższe zagadnienia omawiane są gruntownie podczas zajęć teoretycznych, następnie ćwiczone w warunkach basenowych i w wodach otwartych, podczas nurkowań szkoleniowych i realistycznych scenariuszy symulowanych akcji ratunkowych.

Wymagania wstępne:

– ukończone 12 lat (nurkowie poniżej 15 roku życia otrzymują po kursie certyfikat Junior Rescue Diver)
– certyfikat AOWD PADI lub równorzędny innej uznanej federacji nurkowej
– ukończony  w ciągu ostatnich 24 miesięcy kurs pierwszej pomocy – EFR lub równorzędny (istnieje możliwość ukończenia szkolenia EFR w trakcie kursu Rescue Diver)

Uczestnicy powinni posiadać własny skafander, sprzęt ABC, jacket, automat oddechowy i butlę (istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu za dodatkową opłatą)

Początek najbliższego kursu:
7 października 2020, 18:00

Szkolenia prowadzimy wyłącznie w małych grupach (maksymalnie 4 osoby na jednego instruktora)!

Przebieg kursu

– 5 sesji teoretycznych + egzamin końcowy
– 2 weekendy w wodach otwartych (nurkowania i zajęcia na powierzchni)

Harmonogram kursu

Terminy zajęć teoretycznych i kursu EFR zostaną ustalone na spotkaniu organizacyjnym, 7 października

Terminy zajęć praktycznych: 9 – 11 października (Machów) 23 – 25 października (Honoratka)

Cena kursu:

OpcjeCena
Szkolenie w grupie 2 – 4 osobowej950 zł

Cena kursu zawiera:
– 5 sesji teoretycznych + egzamin końcowy
– weekendowe zajęcia w wodach otwartych (nurkowania i zajęcia na powierzchni)
– materiały szkoleniowe
– międzynarodową licencję (certyfikat) Rescue Diver PADI

Cena kursu nie zawiera:
– kosztów związanych z nurkowaniami na wodach otwartych (zakwaterowanie, wyżywienie, opłaty bazowe, dojazd… koszty te są zawsze zgodne z ofertą konkretnego wyjazdu na wody otwarte)
– dojazdu na nurkowania na wodach otwartych (istnieje możliwość transportu naszym busem – cena uzależniona od odległości)
– wypożyczenia sprzętu nurkowego (sprzęt można wypożyczyć w CN Nur-Tech – koszt według cennika wypożyczalni)

Informacje i zapisy:

Jacek Nowicki
jacek@nurtech.pl
664 024 597