Kursy nurkowe Warszawa - zapisy: 664 024 597 lub email: nurtech@nurtech.pl

Kurs nitroksowy, kwiecień 2022

Nitroks to z pewnością najpopularniejszy z nurkowych kursów specjalistycznych. Dlaczego? To oczywiste, jeśli weźmie się pod uwagę, że dzięki zamianie normalnego powietrza na nitroks (gaz o zwiększonej zawartości tlenu) można wydłużyć czas bezdekompresyjny i zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby dekompresyjnej. Zapraszamy na kurs, po którym można nurkować dłużej i bezpieczniej.

Początek najbliższego kursu:
13 kwietnia 2022

Program szkolenia

Kurs ma na celu zdobycie wiedzy pozwalającej na bezpieczne wykorzystanie w nurkowaniu rekreacyjnym sztucznych mieszanin oddechowych o zwiększonej zawartości tlenu (nitroksów). W trakcie szkolenia poznajemy sposoby tworzenia sztucznych mieszanek oddechowych, podstawy fizjologicznego oddziaływania tlenu na żywe organizmy i wynikające z nich korzyści i ograniczenia w stosowaniu nitroksu. Uczymy się sposobów analizowania składu mieszanki oddechowej (zawartości tlenu), obliczania podstawowych parametrów nurkowania na nitroksie i planowania nurkowań z wykorzystaniem nitroksu o zawartości tlenu do 40% 

Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym (test) i uzyskaniem certyfikatu PADI Enriched Air Diver

Koszt szkolenia:

590 zł

Cena zawiera:
– sesje wykładowe
– ćwiczenia praktyczne z analizy składu mieszanki
– ćwiczenia z planowania nurkowania nitroksowego
– podręcznik
– certyfikat PADI Enriched Air Diver w wersji elektronicznej

Cena nie zawiera:
– wsparcia energetycznego w przerwach ;)

Informacje i zapisy

Jacek Nowicki
jacek@nurtech.pl
664 024 597

Oceń tą stronę