Kursy nurkowe Warszawa - zapisy: 664 024 597 lub email: nurtech@nurtech.pl

Program korepetycji nurkowych

Moduł 1: Maska

Teoria 1 (ok. 1,5 godziny)

– Rodzaje masek (wady, zalety, zastosowania)
– Sposób dobierania maski
– Technika przedmuchiwania maski (różne sposoby)
– Oddychanie bez maski (fizjologia, anatomia i psychologia)
– Omówienie ćwiczeń z Nurkowania 1

Nurkowanie 1 (1 godzina zegarowa)
– Zalanie i przedmuchiwanie maski (dwie ręce, jedna ręka, bez użycia rąk)
– Oddychanie bez maski na powierzchni wody (stacjonarnie i płynąc)
– Zdjęcie maski pod wodą, oddychanie bez maski i założenie oraz przedmuchanie maski (stacjonarnie) 
– Zdjęcie i wymiana maski z partnerem oraz założenie i przedmuchanie maski (stacjonarnie)
– Zdjęcie maski, wyjęcie zapasowej, założenie i przedmuchanie (stacjonarnie) 
– Pływanie z partnerem bez maski (komunikacja)
– Próba złapania w oczodół bąbla powietrza (pseudo-maska)

Teoria 2 (ok. 1 godzina)
– Szczegółowe omówienie Nurkowania 1 (przy użyciu filmów)
– Nurkowanie w zerowej widoczności (komunikacja, nawigacja, kontrola pływalności)
– Omówienie ćwiczeń z Nurkowania 2

Nurkowanie 2 (1 godzina zegarowa)
– Powtórka ćwiczeń z Nurkowania 1 w toni (stacjonarnie i płynąc)
– Nurkowanie w ślepej masce (komunikacja, nawigacja i kontrola pływalności w zerowej widoczności)

Teoria 3 (ok. 0,5 godziny)
– Szczegółowe omówienie Nurkowania 2 (przy użyciu filmów)
– Wskazówki do dalszych, samodzielnych ćwiczeń

Moduł 2: Brak powietrza

Teoria 1 (ok. 1,5 godziny)
– Konfiguracje alternatywnego źródła powietrza (założenia, wady, zalety)
– Procedury podawania alternatywnego źródła powietrza (założenia, wady, zalety)
– Kontrola prędkości wynurzania podczas wynurzenia awaryjnego
– Kontrola zapasu powietrza podczas wynurzania/płynięcia „na octopusie”
– Znaczenie ustalenia planu awaryjnego podczas planowania i omawiania nurkowania
– Omówienie ćwiczeń z Nurkowania 1

Nurkowanie 1 (1 godzina zegarowa)
– Wymiana automatu głównego na zapasowy
– Odnajdowanie automatu
– Sposoby oczyszczania automatu z wody
– Zakręcenie butli i próba odkręcenia (pod kontrolą partnera)
– Przepłynięcie do partnera na wydechu (partner odwrócony przodem), zastosowanie w parze różnych procedur podania octopusa
– Przepłynięcie do partnera na wydechu (partner odwrócony tyłem), zastosowanie w parze różnych procedur podania octopusa
– Reakcja na wyrwanie automatu przez spanikowanego nurka bez powietrza

Teoria 2 (ok. 1 godzina)
– Szczegółowe omówienie Nurkowania 1 (przy użyciu filmów)
– Procedury oddychania partnerskiego z jednego automatu (bez octopusa)
– Omówienie ćwiczeń z Nurkowania 2

Nurkowanie 2 (1 godzina zegarowa)
– Powtórka ćwiczeń z Nurkowania 1 w toni
– Pływanie z partnerem „na octopusie” (różne warianty)
– Oddychanie partnerskie z jednego automatu (stacjonarnie i płynąc)
– Symulacje wynurzenia awaryjnego (z octopusem i bez), działania na powierzchni

Teoria 3 (ok. 0,5 godziny)
– Szczegółowe omówienie Nurkowania 2 (przy użyciu filmów)
– Wskazówki do dalszych, samodzielnych ćwiczeń

Moduł 3: Bojka

Teoria 1 (ok. 1,5 godziny)
– Zastosowania bojki dekompresyjnej
– Rodzaje bojek (wady, zalety)
– Sposoby napełniania bojki (wady, zalety)
– Wykorzystanie szpulki/kołowrotka (wady, zalety)
– Wynurzanie przy użyciu bojki dekompresyjnej (zwijając linkę, bez zwijania)
– Oznaczanie głębokości na lince
– Prezentacja i ćwiczenie „na sucho” strzelania bojki
– Omówienie ćwiczeń z Nurkowania 1

Nurkowanie 1 (1 godzina zegarowa)
– „Strzelanie” bojek w różnych konfiguracjach i na różne sposoby
– Wynurzanie przy bojce (zwijanie linki)

Teoria 2 (ok. 0,5 godziny)
– Szczegółowe omówienie Nurkowania 2 (przy użyciu filmów)
– Wskazówki do dalszych, samodzielnych ćwiczeń

Moduł 4: Doskonała pływalność

Teoria 1 (ok. 1,5 godziny)
– Fizyczne podstawy pływalności (Prawo Archimedesa, elementy pływalności: ciężar, objętość)
– Prawidłowe wyważenie
– Kontrola pływalności w trakcie nurkowania
– Omówienie ćwiczeń z Nurkowania 1

Nurkowanie 1 (1 godzina zegarowa)
– Wyważenie
– Uzyskiwanie pływalności neutralnej
– Zawiśnięcie w toni w bezruchu
– Utrzymywanie pływalności neutralnej w ruchu, kontrola oddechu

Teoria 2 (ok. 1 godzina)
– Szczegółowe omówienie Nurkowania 1 (przy użyciu filmów)
– Właściwa sylwetka/pozycja nurka pod wodą (trym)
– Omówienie ćwiczeń z Nurkowania 2

Nurkowanie 2 (1 godzina zegarowa)
– Ewentualne korekty trymu
– Zawiśnięcie w toni w bezruchu (pozycja pozioma, na brzuchu)
– Zawiśnięcie w toni w bezruchu (pozycja pozioma, na brzuchu), bez płetw
– Kontrola pływalności podczas zawiśnięcia w toni, z rozproszeniem uwagi (ćwiczenie niespodzianka)

Teoria 3 (ok. 1,5 godziny)
– Szczegółowe omówienie Nurkowania 2 (przy użyciu filmów)
– Alternatywne style pływania (żabka, zmodyfikowana żabka, zmodyfikowany kraul, manewrowanie, pływanie do tyłu)
– Ćwiczenia „na sucho”
– Omówienie ćwiczeń z Nurkowania 3

Nurkowanie 3 (1 godzina zegarowa)
– Ćwiczenie pływania alternatywnymi stylami

Teoria 4 (ok. 0,5 godziny)
– Szczegółowe omówienie Nurkowania 3 (przy użyciu filmów)
– Wskazówki do dalszych, samodzielnych ćwiczeń

Informacje i zapisy

Jacek Nowicki

Instruktor IANTD nr 8031

jacek@nurtech.pl

Dzwoń 664 024 597

Do zobaczenia w wodzie :)   
5/5 - (12 głosów)