Kursy nurkowe Warszawa - zapisy: 664 024 597 lub email: nurtech@nurtech.pl

Polityka prywatności

Z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), uprzejmie informujemy co następuje:

Administratorem Danych Osobowych, gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej https://www.nurtech.pl/ jest Jacek Nowicki, prowadzący działalność pod firmą Nurkowanie i Technika Nur-tech Jacek Nowicki ul. Poznańska 206; 05-850 Ożarów Mazowiecki. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: jacek@nurtech.pl, telefonicznie pod numerem 664 024 597 lub pisemnie na adres: al. Jerozolimskie 121/123; 02-017 Warszawa.

Dane osobowe, gromadzone za pośrednictwem strony internetowej https://www.nurtech.pl/ przetwarzane są w celu dostarczania Klientom informacji o ofertach. Treści marketingowe będę dostarczane w formie wiadomości e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie Klientom informacji o ofertach).

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych: imię i nazwisko (o ile zostały podane), adres e-mail. Dane te podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, podczas zapisywania się do naszego newslettera lub podczas wypełniania na stronie https://www.nurtech.pl/ formularza zgłoszeniowego.

Dane osobowe, gromadzone za pośrednictwem strony internetowej https://www.nurtech.pl/ nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.

Dane osobowe, gromadzone za pośrednictwem strony internetowej https://www.nurtech.pl/ będą przetwarzane i przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora oraz obowiązku ustawowego, chyba że wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Uprzejmie informujemy, iż każdemu Klientowi przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem przez Nurkowanie i Technika Nur-tech Jacek Nowicki jego danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: jacek@nurtech.pl

Dodatkowo żytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim, właściwym dla miejsca jego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informujemy, iż dane Użytkowników zostały uzyskane przez Administratora bezpośrednio od nich samych, podczas wypełniania formularza newslettera na stronie internetowej www.nurtech.pl.

Pragniemy zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi.


Z poważaniem,
Jacek Nowicki

Nurkowanie i Technika Nur-tech

Oceń tą stronę